เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่   2   เดือนสิงหาคม   พ . ศ.  2557
     
       วันนี้ครุภรอะิบายถึงเรื่องจิตศึกษา   สมองมีอยุ่  3  ส่วนได้แก่   สมองส่วนหน้า   สมองส่วนกลาง
แกนสมอง   กิจกรรมจิตศึกษาและเป้าหมายของจิตศึกษา  คือ  เห็นคุุณค่าและมีสมาธิ  ต้องปรับกระบวนท่าด้วยคำชมและมีนำ้เสียงเบา
        ครูต่อยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูดและยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม
        ครุอ้อนเล่าการทำกิจกรรมเพิ่มเติมโดยการดูจากวีดีโอของโรงเรียนบ้านปะทาน
                        1.  การทำบอดี้สแกน
                        2.  แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว
                        3.  สรุปองค์ความรู้
                        4.  การดุูแฟ้มงานของนักเรียน  (  ผู้ปกครอง  )
                        5.   พิธีนม
                        6.   โยคะ
                        7.    ผลงานนักเรียน   (  mind   mabping  )
                        8,   ภาระงาน   -  เด็กคิดเป้น    นำอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาทำเป็นของใช้   เดินกำกับสติ
                              การทำป้ายรณรงค์โดยใช้วัสดุุเหลือใช้   การจัดป้ายนิเทศ
                        9.   การเลี้ยงกบ
                        10. ผู้ปกครองเป็นวิทยากร
                        11. ครูเปิดโลกทัศน์

                     

   
                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น