เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 7 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา สิงหาคม 2557
รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
              1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
                   - อ.1  ครูภร
                   - ม.1  ครูต๋อย
              2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
     2. ภาคบ่าย
              2) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ม1
                   - PBL ป. 5
    3) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้
รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
              1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา                   - อ.1  ครูภร
                 ครูภร   นำเด็กทำกิจกรรมจิตศืกษาโดยใช้ตะกร้า 2 .ใบ  ใส่ดอกไม้สีขาวลงไปทั้งสองตะกร้าให้เด็กหยิบคนละดอกวางไว้ตรงหน้าของเด็กครูภรมีคำถามว่าได้รับอะไร   มีสีอะไร   เป็นอย่างไร   เคยเจอที่ไหน   ใครเคยเจอเจ้าสิ่งนี้บ้าง   ครูภรอธิบายเกีายวกับชนิดของดอกไม้  ชื่อของดอกไม้ตือดอกมะลิ  ครูภรใช้ดอกมะลิ
                


  - ม.1  ครูต๋อย              2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
     2. ภาคบ่าย
              2) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ม.2  ชั่วโมงอิสระ

=y

                     พิธีชา 


 ม. 1


                   - PBL ม. 2
    3) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น