เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 8 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 8 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
              1) เข้าร่วมวิถีและเข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนของเครือข่าย Mini LPMP
              2) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น