เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 5 สิงหาคม 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 5 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
              1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
                   - ป. 2
                   - ป. 4
              2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา
     2. ภาคบ่าย
              2) สังเกตการสร้างแรงบันดาลใจ
                   - PBL.ป. 2
                   - PBL ป. 4
    3) สังเกตวิถีก่อนกลับบ้าน
    4) AAR. สิ่งที่ได้เรียนรู้

รายละเอียด
     1. ภาคเช้า
        1) เข้าร่วมวิถีและสังเกตจิตศึกษา
            - ป. 2
            - ป. 4
        2) สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา ป.4  (ครูภร)
            ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
                - เตรียมความพร้อมเด็ก
                - เริ่มกิจกรรมจิตศึกษา เป็นกิจกรรมเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษ
                   1) ครูเตรียมกระดาษ A 4 ส่งให้นักเรียนทุกคน
                   2) นักเรียนเตรียมปากกา
                   3) ให้นักเรียนวาดภาพอะไรก็ได้ถ้าวาดไม่ได้เขียนชื่อตัวเองก็ได้
                   4) เมื่อเขียนเสร็จแล้ววางปากกาลงที่ข้างหน้าตัวเอง
                   5) ส่งกระดาษเวียนไปทางขวามือเพื่อให้ทุกคนเขียนให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนกระดาษกลับมาที่ตัวเอง (ช่วงที่รอ ครูจะใช้กิจกรรมBrian yim)
                   6) ตัวแทนเก็บกระดาษ(นักเรียนอาจนำไปตกแต่งผลงานทีหลังได้)
                 สรุปความรู้จากการสังเกตกิจกรรมจิตศึกษา (ครูต๋อย)
                    1)  ครูต๋อยและคณะดูงานอภิปรายกิจกรรมจิตศึกษา
                    2)  ให้ความรู้เรื่องขั้นตอน Body Scan
                          - ทำให้ผ่อนคลาย (อาจใช้เป็นคำพูด)
                          - ใส่ข้อมูล (อาจจะใช้วิธีการเล่าเรื่อง...)
                          - ตอนปลุก (อาจจะใช้วิธีการนับ)
                          - ฺBrain  yim โดยการร้องเพลง  เช่นเพลงความเกรงใจ หรือกิจกรรมกระตุ้นเช่น กรรไกร

                             นับ 1-100 ถอยหลัง ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น