เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

ภาคเช้า

 1. การจัดครูเข้าศึกษาดูงาน (ครุต๋อย)
      อนุบาล 1 ดรุณ ตุ๊กตา
      ป. 1   กุ้ง
      ป.2    กาญ
      ป. 3   อั๋น
       ป.4   ทองดี
       ป.5   บัวหอม แต๋
       ป.6   เอ๋
2. กิจกรรมจิตศึกษา(ครูภร)


20 ปี

40 ปี

60 ปี

PBL ,สาระวิชา

SQ

EQ    การบ้าน  
     2.1 อ่านหนังสืออธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว  แต่งโดย ผอ.วิเชียร ไชยบัง  
     2.2 เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ PBL (ชื่อ  เป้าหมาย  ภูมิหลัง  คำถามสำคัญ)

3. ครูต๋อย
    - กิจกรรมจิตศึกษา

ภาคบ่าย

4. การใช้โปรแกรม Picasa โดยครูอ้อน
5. การเขียนบทความบนบล๊อก โดยครูอ้อน
    การบ้าน
     - เขียนบทความลงบนบล๊อกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น