เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่  4  เดือนสิงหาคม  พ.ศ 2557
กิจกรรมจิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ครูต๋อย )
เป้าหมาย  การมองเห้นคุณค่าของสรรพสิ่ง
การส่งกำลังใจพลังความรักให้แก่คุณพ่อ คุณแม่ ตนที่เรารัก และคนที่ห่วงใยเราทุกคนครูต่อยจะใช้กล่องกระดาษใส่ของแล้วใช้ผ้าปิดไว้ไม่ให้เห็นของข้างในให้นักเรียนหยิบของข้างในกล่องคนละ  1 ชิ้น ชิ้นไหนน่ารักเขาก็จะวางลงตรงหน้าตัวเองครูต๋อยจะคอยให้กำลังใจและชมอยู่ตลอดเวลาพอนักเรียนได้รับของทุกคนแล้วจะถามนักเรียนว่าของที่นักเรียนได้รับจะคล้ายกับอะไรคำถามแรกที่ครูต๋อยถามคือเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไร  คำถามที่สองคือเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร  คำถามที่สามคือเกี่ยวกับโลกเราอย่างไร  คำถามสุดท้ายคือถ้าไม่มีสิ่งนี้โลกนี้จะเกิดอะไรขึ้น และใครที่คิดต่างสิ่งของที่ครุต่อยนำมาให้นักเรียนเลือกมีดังต่อไปนี้  อิฐ   ใบไม้แห้งหลายๆชนิด   กิ่งไม้ใหญ่และเล็ก   ก้อนหิน
การทำกิจกรรมจิตศึกษาของครูต๋อยจะใช้คำถามคอยกระตุ้นให้นักเรียนตอบครูต๋อยจะใช้คำพูด  ที่คอยให้กำลังใจนักเรียนตลอดเวลารู้สึกประทับใจมากจะนำไปใชกับนักเรียนที่โรงเรียนต่อไป
.       ตอนบ่ายไปดูการทำ  body  scan  ของชั้น ป 2  ครูกลอย
ครูกลอยจะทำเบรนยิมเพื่อเตรียมความพร้อมและจะทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและเล่่านิทานไปเที่ยวทะเลพอถึงเวลาก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกตัว   พร้อมที่จะเรียน  PBL  เรื่องถั่ว   ร้องเพลงแมงมุมและครูถามการบ้านที่ครูให้ตอนปิดเรียน  ให้นักเรียนเตรียมเมล็ดพันธ์ุถั่ว   ครูจะให้นักเรียนไปดู วีดีโอ  เรื่องการงอกของเมล็ดถั่ว  ก่อนจะออกจากห้องครูสร้างข้อตกลงร่วมกันกับนักเรียน  ถั่วงอกเต้นระบำและให้นักเรียนแยกพันธ์ุถั่ว   และเรียงลำดับของเมล็ดพันธ์ุถั่ว   ครูให้การบ้านนักเรียนโดยการให้ไปถามผู้ปกครองสังเกต  ลักษณะของถั่วและชื่อของถั่ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น