เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ อธิษฐานสิจ๊ะ

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศ
วันที่  9  สิงหาคม   2557
ร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนของเครือข่าย  Mini LPMP โดย ครูนี   ครูแป้ง   ครูแดง
เล่นเกม โดยครูแจกกระดาษที่มีรูปปลาวาฬแจกสีเมจิกให้ทุกคนเริ่มทำพร้อมกันใชเวลา
ประมาณ  15  นาที  โดยใช้สีเมจิกจุดลงบนตัวปลาพอหมดเวลาก้ให้แต่ละคนโชว์ภาพและอธิบายถึงวิธีการที่ทำเกมนี้ฝึกให้มีสมาธิ  ใจจดจ่ออยู่ที่ผลงานเป้าหมายคือทำงานให้สำเร็จใชสติให้มากที่สุด   ต่อจากนั้นก็ทำกิจกรรมเป็ดเข้าเล้าและกิจกรรมทำหอคอยโดยครูแจกกระดาษหนังสือพิมพ์ให้กลุ่มละ 4 คู่ ให้แต่ละกลุ่มนำหนังสือพิมพ์มาทำเป็นหอคอยทดสอบโดยการดูที่ฐานที่แข็งแรงและมั่นคง
ตอนบ่ายครูภรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฎิทินคือ
 9  สิงหาคม   2557            สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ลง   Blog
10   สิงหาคม   2557          เช้า    ถอดบทเรียน  ( ครูกลอย   ครุยิ้ม   ครูป้อม )
                                          บ่าย    AAR     (  ครูป้อม )
11   สิงหาคม   2557           "  พักผ่อน "
12   สิงหาคม   2557           ร่วมประชุมกับครู  LPMP   ที่ห้องประชุมใหญ่   เวลา  8.30 น.

วันที่   10  สิงหาคม   2557
ร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน  โดยครูยิ้ม   ครูป้อม   ครูกลอย
เริ่มโดยพิธีชา  เป็นกิจกรรมของการฝึกสติ  ทบทวนใคร่ครวญตนเอง  รู้จักตนเอง  มีสติ  แบ่งปันความสุข
ระหว่างวันเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง   การสร้างบรรยากาศ   หลังจากนั้นก็มาช่วยกันทำข้าวยำและแลกเปลี่ยนอาหารของภาคเหนือและภาคอีสานร่วมรับประทานอาหารที่โรงอาหารใหญ่
ตอนบ่าย   AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้สัปดาห์ที่ 1   ( ครูอ้อน )   เปิดคลิปวีดีโอให้ดูเกี่ยวกับการทำอาหารของนักเรียนเมนูคือ  ยำหอยเชอรี่   ผัดพริกหอยเชอรี่   หอยเชอรี่ทอดกระเทียมพริกไทย  และวิถีชีวิตของคนจีน  และคนไทยจะคล้ายกัน   ความอยู่รอดของมนุษย์   ธรรมชาติถูกทำลายโดยมนุษย์   คุณสมบัติพื้นฐานคือความอดทนแลกเปลี่ยนความคิดกันในเรื่องภายในหนึ่งสัปดาห์ได้รับอะไรบ้าง
    1. ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
    2.  รู้และเข้าใจการทำกิจกรรมจิตศึกษาการสอน PBL มากยิ่งขึ้น
    3.  ได้มาเรียนรู้กิจกรรมในแต่ละวันว่า ครูสอนอย่างไร นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างไร   นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง
    4.  ได้มาเจอกับครูผู้เข้าอบรมต่่างโรงเรียน   ต่่างจังหวัด  ทำให้ได้เพื่อนใหม่ด้วยความใกล้ชิดกันได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างกันเกิดการเรียนรู้ใหม่มากยิ่งขึ้น
    5.   ได้มาเห็นการทำงานของครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนที่นี่   ความสัมพันธ์ที่ดีงามมีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน
           จะได้นำเอาความรู้ความเข้าใจของบทบาทหน้าที่  กิจกรรมทุกกิจกรรมไปปรับใช้กับโรงเรียนที่สอนต่อไป                                                สรุปเรียนรู้ใน  1  สัปดาห์
1.   ได้เรียนรู้เข้าใจกิจกรรมจิตศึกษา   การเก็บเด็ก
2.   ได้เรียนรู้เข้าใจการปฎิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน
3.   ได้เรียนรู้เข้าใจปฏิทินกิจกรรมพัฒนาด้านร่างกายและสุนทรียะ
             -   วันจันทร์   นิทาน /  ละครปรับพฤติกรรม
             -   วันอังคาร  เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์
             -   วันพุธ        เกม /  กีฬา
             -   วันพฤหัสบดี   เพลงเพื่อการศึกษา  /  เพลงตามสมัยนิยม
             -   วันศุกร์       นาฏศิลป์  /   การละเล่นพื้นเมือง
4.    ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งแต่ตอนเช้าและตอนเย็น  เช่น
             -   กิจกรรมหน้าเสาธง
             -   การรับประทานของว่าง   การรับประทานอาหารกลางวัน
             -   การอาบนำและการแต่งกายของเด็ก
             -   การทำงาน   การทำกิจกรรมในแต่ละวัน
             -   การนอนหลับ
             -   พิธีนม
             -   วิถีก่อนกลับบ้าน
5.    ได้มาเห็นการทำงานของครูที่มีการทุ่มเทให้กับงานกับเด็กด้วยความเอาใจใส่การดูแลความใกล้ชิดของครูและเด์กมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครู  
                                              อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว
                                     
         
                         จากการที่ได้อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าชอบตอน " ผมเห็นสายลม "
ข้อคิดที่ได้
               1.   ความอบอุ่นในครอบครัว
               2.   หัวหน้าครอบครัวมีความรับผิดชอบมากขึ้น
               3.   สมาชิกในครอบครัวมีความสุขเพราะช่วยกันทำงาน
               4.   มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุขกับการทำงาน
เชื่อมโยงกับชีวิตอย่างไร
                สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากนั้นทำตัวเป้นคนดีที่สุดจะทำให้ครอบครัวได้รับแต่ความสุขขยันทำมาหากินมีความอดทนต่อความยากลำบากไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันสามัคคีปรองดองกันจะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ
                ทุกวันนี้อยากเห็นทุกครอบครัวอยู่หร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขมีพ่อแม่ลูกไม่มีปัญหาการหย่าร้างผลเสียเกิดกับลูกทำให้ลูกขาดความอบอุ่นมีปัญหาหลายอย่างตามมาลูกอยากให้พ่อแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขไปด้วย
               การอยู่่ร่วมกัน            ผูกพันพี่น้อง              สำคัญคือต้อง            มีความสามัคคี
               ช่วยกันทำงาน           เบิกบานชีวี                ครอบครัวฉันนี้           มีความสุขใจ
               น้ำหนึ่งใจเดียว          กลมเกลียวกันไว้        อาทรห่วงใย              มีให้แก่กัน
               ปรองดองสามัคคี      มีความสุขล้ำ             ทุกวันเช้าค่ำ              สำราญจริงเอย
             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น